Порядок надання послуг


Кінцеве обладнання (роутер або комп’ютер, ноутбук і.т.д ) абонента має динамічну (або статичну ІР-адресу), яка за погодженням з Замовником може бути змінено в строки, передбачені договором.

Послуги доступу до Інтернет надаються 24 години 7 днів на тиждень (вартість послуг не залежить від часу їх надання).

При умові сертифікованого кінцевого обладнання Абонента,  граничний термін, з якого розпочинається надання послуг, становить 24 години з моменту укцепту договору.

Застосування споживачем власних сертифікованих засобів обліку обсягів отриманих послуг не передбачено.

Умови і порядок припинення надання, скорочення переліку послуг, а також відключення кінцевого обладнання споживача від телекомунікаційної мережі у випадках, передбачених законодавством.

Строки усунення пошкоджень телекомунікаційних мереж та технічних засобів телекомунікацій відповідно до нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері телекомунікацій,  визначені сторонами в договорі.

Умови, порядок та строки тимчасового припинення, припинення надання послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:

  • за заявкою споживача;
  • у зв’язку із заборгованістю з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;
  • досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;
  • у зв’язку з проведенням оператором телекомунікацій профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;
  • у разі коли споживач не користувався послугами, на які не нараховується щомісячна плата та які потребують постійного використання додаткових ресурсів телекомунікаційних мереж;
  • у зв’язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введенням надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;
  • порушення вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання з боку споживача.